НЕКА ЗА/ЕДНО СТРИКТНО ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!
ДОБРЕ ДОШЛИ!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

Правила на клуба

Правилник за вътрешния ред

1. Общи положения

– Работното време на Клуба от 07.00 до 20.00 часа. Информация за работното време и графиците на треньорите се получава  по телефона или на място.

– Пушенето на корта е строго забранено.
– Консумацията на храни и напитки (с изключение на бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена на корта.

-Строго се забранява играта на корта без спортен екип!

2. Членство

Членството в Клуба става след покана. Поканеният трябва да попълни, подпише и подаде формуляр, с който се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Клубът гарантира конфиденциалност на личните данни. Ръководството на Клуба си запазва правото да променя условията за членуване или метода на одобряване на членството.

3. Права на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.
3.1. Задължения на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба трябва:

– да пази доброто име на Клуба;
– да спазва Правилника за вътрешния ред;
– да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
– да пази имуществото на Клуба;
– да носи отговорност за личните си вещи.

4. Права и задължения на тенис клуб „Тича“

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:

– да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
– да уведомяват своевременно членовете и посетителите на Клуба за всички промени в графика;
– да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на  Клуба;
– да предоставят високо качество на услугите;

-да поддържат  спортните съоръжения в технически изправен вид;

-да поддържат  високо ниво на хигиена на цялата територия на Клуба;

5. Прекратяване на членството

Всеки член на Клуба може да прекрати членството си по всяко време с предварително предизвестие.

Клубът може да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред.

6. Правила за ползването на  открити и закрити тенис кортове

. Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис.
– Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт.
– Не се разрешава игра с маратонки тип ” джогинг” или бутонки, както и игра без спортен екип.
– Времетраенето на часа по тенис е 55 минути.
Пет минути се предвиждат за изчеткване на открития корт (задължение на играчите), пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите.
– Час започнал със закъснение по независещи от клуба причини, следва да приключи в рамките на предвиденото време и график.

Клубът запазва правото си да продаде резервирания час при неявяване на клиента след изминаване на 10мин. от началото на часа.

7. Задължения на посетителите

Всеки посетител трябва:
– да спазва Правилника за вътрешния ред.
– да се съобразява с удобството на останалите посетители.
– да носи отговорност за личните си вещи.

8. Права на посетителите
– Всеки посетител на Клуба може да използва кортовете в съответствие с Правилника за вътрешния ред.
– За повече информация и контакти на телефон: 0888133017