1. Общи положения

Работното време на Клуба e от 7.00 до 20.00 часа. Информация за работното време на отделните съоръжения и графиците на треньорите се получават по телефона.  https://www.skticha.eu/contact/

Членовете и посетителите на Клуба са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

Пушенето във всички помещения на Клуба е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена във всички помещения на Клуба.

2. Членство

Членството в Клуба става само след покана. Поканеният трябва да попълни, подпише формуляр, с който се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Клубът гарантира конфиденциалност на личните данни. Ръководството на Клуба си запазва правото да променя условията за членуване или метода на одобряване на членството.

3. Права на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

3.1. Задължения на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба трябва:

 • да пази доброто име на Клуба;
 • да спазва Правилника за вътрешния ред;
 • да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
 • да пази имуществото на Клуба;
 • да носи отговорност за личните си вещи.

3.2. Права и задължения на тенис клуб Тича 

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:

 • да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
 • да уведомяват своевременно членовете и посетителите на Клуба за всички промени в графика;
 • да контролират спазването  на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
 • да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал;
 • да предоставят  високо качество на услугите;
 • да поддържат  спортните съоръжения в технически изправен вид;
 • да поддържат  високо ниво на хигиена на цялата територия на Клуба;

4. Прекратяване на членството

Всеки член на Клуба може да прекрати членството си по всяко време без предизвестие.

Клубът може да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред.

За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството на Клуба не носи отговорност.

Ползването на съоръженията от член или посетител на Клуба по начин, нарушаващ целостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на Тенис клуб Малееви срещу извършителя.

5. Снимки и медии

5.1. Всеки посетител на територията на Клуба може да бъде заснет от служител на клуба за нуждите на клуба (уебсайт, фейсбук, туитър, клипове и други) при спазване на конфиденциалност. Клубът не дължи заплащане в случай, че използва снимки или видео материал, заснети на територията на клуба.

5.2. Членовете на клуба могат да използват фото техника за лични нужди само когато заснемат себе си или хора които са им разрешили (включително и писмено). Не се разрешава снимането на посетители без тяхното разрешение (с изключение на 5.1.). За всякакво комерсиално използване на снимки или видео материали (лични или чужди) заснети на територията на клуба се изисква разрешение от ръководството на Клуба.

Част II. Правила за ползване на клубните съоръжения

6. Резервации

Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, членовете и посетителите могат да правят и единични резервации.

Резервации се приемат по телефона,

Членовете, чакащи резервации се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок.

Треньор или инструктор,който не е в трудовоправни отношения с Клуба няма право да работи и играе в Клуба, независимо от личните му отношения с неговия / наш клиент (роднински, приятелски, съпружески, професионални и т.н). Външен треньор е лице, което е завършило или учи в  НСА и/или е получило сертификат от сертифицираща организация и/или се самоопределя като треньор, поради своя професионална подготовка, лични качества, успехи и т.н. Член на Клуба може да ползва външен треньор само след писмено заявление до ръководството на Клуба и получено от него разрешение.

Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи, организиране на събития или непредвидени ситуации. В тези случаи членовете биват предварително уведомявани.

7. Открити тенис кортове

Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт. Не се разрешава игра с маратонки тип ”джогинг” или бутонки. Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена. Членовете и посетителите започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час. Времетраенето на часа по тенис на открито е 55 минути. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта (задължение на играчите), пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите.

8. Закрити тенис кортове

На закритите тенис кортове играещите трябва да бъдат в спортен екип и с чисти маратонки тип за червен корт, които да се ползват за игра само в тази зала.

Не се разрешава игра с маратонки тип „джогинг” или бутонки. Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

Членовете и посетителите започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час.

Времетраенето на часа по тенис на закрито е 59 минути.

9. Съблекални

Съблекалните са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Клубът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени в съблекалните.  Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

 

НЕКА ЗА/ЕДНО СТРИКТНО ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!
ДОБРЕ ДОШЛИ!